0525665276 / 718-7346524 / 4420-38071727
Makor Chaim - We Choose Life!
x

Makor Chaim: תרומה בישראל

.  תרומות פטורות מס בארץ בשקלים

Israeli Tax Deductible Donations in Israel

‘ישיבת מקור חיים’ היא לב פועם כבר ל”ב שנים.
לב שמח, לב כואב, לב אוהב, לב מתפלל, לב חולם ולב מתחדש.
במהלך השנים רבים באו במגע עם הלב הזה בכל מיני צורות ורבדים: תלמידים ובוגרים, אנשי חינוך ועשיה בחברה הישראלית ואף בקרב יהדות התפוצות.
בעקבות האירועים הטראגיים שפקדו אותנו בקיץ תשע”ד, קיבלנו אישורים סופיים מהמנהל האזרחי ומשר הביטחון להתחיל לבנות את הקמפוס החדש של ‘מקור חיים’.

בחודשים האחרונים עלו טרקטורים על פני השטח כדי להכשיר את הקרקע לקראת בניית קמפוס הישיבה.

%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%91%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-jpg-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7

הישיבה היא ‘בסיס האם’ לכל הפעילות של  ‘מקור חיים’ ומחובתנו לבנות לה בית קבע, על מנת שתוכל להמשיך בפעילויותיה וצמיחתה ולהוות מרכז של חינוך, התחדשות ואחדות.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בבניית הקמפוס החדש של ישיבת מקור חיים בגוש עציון.

לנוחיותכם 3 אפשרויות לתרומה:

כרטיס אשראי / Credit Card

%d7%9b%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94


צ’יקיים  /  Checks

ישיבת מקור חיים

כפר עציון

9091200


העברה בנקאית  / bank transfer

בנק פאג”י 52

סניף 182

חשבון: 741809

   .

   

נשמח אם תעדכנו אותנו על כל תרומה שביצעתם במייל: info@makorchaim.org

Always send an email informing us of your gift and of any specific dedications to: info@makorchaim.org